Samo oni koji svoj posao rade predano i sa zanosom, mogu da pomjeraju granice i stvaraju priče o uspjehu. U Competu tražimo baš takve talente, koji će vam pomoći ostvariti vaše snove i uspjehe.
Traženje i izbor kadrova Psihološka testiranja Competo Senior program Competo Coachi Naš pristup
Završeni projekti
POŠALJITE UPIT ZA
INFORMATIVNU PONUDU
REFERENCE
„Kolegi iz Competa razumiju što znači partnerstvo i nastoje da pronađu trajna rješenja koja donose korist svima nama. Jedan od njih je svakako Top pomak karijere i organizacija zanimljivih Competo HRM događaja. Na kraju nas uvijek iznenade sa nekim malim iznenađenjem. Ukratko, uvijek nam daju do znanja da su tu zbog nas i da pomoću njih možemo i mi biti još bolji.“

COMPETOV proces pronalaženja i izbora najpogodnijih kandidata za određeno radno mjesto se sastoji od tri osnovne komponente:

 

Analize

Traženja i izbora kandidata

Praćenja kandidata-coaching

 

 

Analiza                                            

Analiza je najvažniji dio svakog procesa traženja i izbora kandidata. Pogrešnu analizu prati i nepravilna specifikacija potrebe za kandidatom a onda i pogrešno izabran kandidat.

 

Competo dijeli analizu na dva dijela:

 

na tzv. tehničku specifikaciju u kojoj sa predstavnicima kompanije definiramo:

 

- kompaniju

- analizu radnog mjesta

- analizu traženog kandidata

- uvjete rada

- opće kompetencije (tražene osobine)

 

U ovom dijelu analize definiramo kompetencije koje bi kandidat trebao da ima. Drugi dio smo razvili na osnovu naše filozofije koja prati činjenicu, da danas najviše zapošljavamo kandidate na osnovu kompetencija, a otpuštamo na osnovu karakternih osobina. Osnova za drugi dio analize jeste mikro okruženje u koje kandidat dolazi. Taj dio analize nam omogućava da pored traženja ličnosti koja može da obavlja određeni posao, dodajemo i kriterije da li kandidat može obavljati određeni posao u danom timu. Za nas je ovo ključni trenutak u procesu selekcije potencijalnih kandidata.

 

Drugi dio analize obuhvaća mikro analizu radne sredine:

 

- analizu radnih zadataka, uvjeta rada i odnosa,

-  analizu timske dinamike,

-  kako uži tim vidi potrebu za novim suradnikom.

 

Mi ni u kom slučaju nemamo iluzije o tome da možemo pregledati cijelu kompaniju i tako upoznati klimu i kulturu kompanije. U taj dio analize uključujemo osobe, koje će svakodnevno imati kontakt sa izabranim kandidatom. Nakon toga je na redu priprema specifikacije potrebe za tim kandidatom.

 

Traženje i izbor

  

Potraga za kandidatima iz različitih izvora

 

U potrazi za kandidatima koristimo različite izvore, od oglašavanja do usmjerenog pretraživanja. Koji način ili kombinaciju potrage ćemo izabrati, ovisi od očekivanog bazena kandidata koji nam je potreban za određeno radno mjesto.

 

Proces selekcije

 

Proces selekcije uvijek pored intervjua uključuje i psihometrijsko testiranje. U okviru psiho-metrijskog testiranja se koncentriramo na prikaz općih kompetencija kandidata, a sa druge strane na tzv. 3Q model: - emocionalni koeficijent (EQ), koeficijent inteligencije IQ) i koeficijent optimizma (OQ). Rezultat kandidata uvijek uspoređujemo u odnosu na dva nivoa:

-  da li su rezultati kandidata u skladu sa očekivanjima klijenta,

-  da li je kandidat u mogućnosti da obavlja ovaj posao u danom timu.

 

Prezentacija kandidata

 

Kandidate predstavljamo u pisanoj formi, uključujući CV kandidata, procjenu iz intervjua i psiho-metrijski izvještaj o kandidatu.

 

U posljednjem koraku selekcije uskladimo termine razgovora izabranih kandidata sa klijentom. Na želju klijenta možemo i moderirati proces selekcije te razgovora sa kandidatima i obaviti svu pisanu komunikaciju sa kandidatima.

 

Praćenje kandidata (Competo Coaching)

 

Da li možda znate da se 90 posto svih novih zaposlenika u prvim mjesecima probnog rada odlučuje da li želi da ostane u novoj kompaniji? Naš poslovni model u probnom periodu za srednji i viši menadžment predviđa osiguranje uvodnog coacha (podučavanje, praćenje, nadgledanje). Sa Couchingom u probnom periodu prva tri mjeseca osiguramo kandidatu stručno obučenog trenera (coucha). U tom periodu, kandidat i coach zajedno naprave od 2 do 5 simultanih razgovora (u ovisnosti od dogovorenog paketa).

 

S praćenjem kandidata tokom probnog rada možemo dodatno potvrditi odlučnost kandidata da ostane u kompaniji, opremimo ga informacijama i alatima koji će mu omogućavati potpuno razumijevanje kompanije, radne sredine, a na taj način najbrže stvaramo uvjete za natprosječnu uspješnost zaposlenika.

 

S druge strane vjerujemo da profesionalno obučen trener, također pomaže klijentu da donese odluku o tome da li je kandidat zaista optimalan za radno mjesto u danom timu.

Copyright © Competo d.o.o. Sva prava pridržana.